Inmiddels is het meer dan duidelijk geworden dat de Belastingdienst werkt met zwarte lijsten. Dat er een zwarte lijst bij Belastingdienst is werd de afgelopen jaren al door velen vermoed. Er wordt vanuit gegaan dat er meer dan één soort zwarte lijst bij de Belastingdienst is. Men gaat er dan ook vanuit dat er nog veel meer lijsten bekend gaan worden. Iedere belastingplichtige heeft het recht op inzage van zijn of haar gegevens, maak hier dan ook gebruik van als je wilt weten of je op de zwarte lijst van de Belastingdienst staat. Als gevolg van een onderzoek van RTL Nieuws en Trouw werd begin 2020 bekend dat er een zogenaamde Fraude Signalering Voorziening bestond bij de Belastingdienst. FT-advocaten kan je helpen als je vermoedt dat je op een zwarte lijst van de Belastingdienst staat.

Zwarte lijst Belastingdienst genaamd Fraude Signalering Voorziening

In de volksmond wordt de Fraude Signalering Voorziening, oftewel de FSV, de zwarte lijst van de Belastingdienst genoemd. Iedere belastingplichtige die op deze zwarte lijst terecht kwam werd onmiddellijk behandeld en bestempeld als een mogelijke fraudeur. Daarnaast werd op deze zwarte lijst Belastingdienst informatie opgenomen die gebruikt werd voor risicoselectie en profilering van risico’s. Door het uitlekken van het bestaan van deze zwarte lijst zijn er inmiddels Kamervragen gesteld en wordt er een onderzoek uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op inzage van de zwarte lijst Belastingdienst

Iedereen heeft op basis van de privacywetgeving, de AVG, recht op inzage van hun gegevens die verwerkt worden. Dit geldt ook voor de gegevens die staan vermeld op de zwarte lijst van de Belastingdienst. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG, zorgt ervoor dat iedereen een beroep kan doen op het inzien van alle gegevens die door de Belastingdienst verwerkt worden van hunzelf. Op het moment dat je eigen naam of die van een relatie van je voorkomt op de lijst van de Belastingdienst dan moet de Belastingdienst je hier dus inzage in geven. Als je er zelf niet uitkomt hoe je inzage kan opvragen, dan is het mogelijk dat je dit laat doen door een gespecialiseerde advocaat van FT-advocaten. Zij kunnen je helpen bij het starten van een eventuele procedure mocht dit nodig zijn. Je er natuurlijk ook zelf voor kiezen om een inzageverzoek naar de Belastingdienst te versturen.